zastupování před soudy

  

Některé záležitosti neočekávaně skončí u soudu. Když se to stane, je velmi důležité, aby vás zastupoval správný advokát.

Jsou advokáti, kteří sepisují smlouvy, zpracovávají právní rozbory, ale k soudu chodí jen minimálně nebo vůbec.

U soudu potřebujete advokáta, který prakticky ovládá procesní právo a má se soudy bohaté zkušenosti.

Jsme zkušení advokáti s rozsáhlými znalostmi procesního a občanského práva a s bohatými praktickými zkušenostmi, které jsou nezbytné k vedení soudního sporu. K soudu chodíme osobně, nevyužíváme externí kolegy, ani nezkušené právníky.

Zastupujeme klienty z celé České republiky.

Jsme profesionálové, přesto vstřícní a neformální a chápeme klienty, kteří mohou být nervózní a zmatení v soudní síni. Vždy vám vysvětlíme, jaké jsou vaše možnosti.

  • před zahájením soudního řízení pečlivě zhodnotíme případ a upozorníme vás na rizika, která může soudní řízení přinést
  • zvážíme a předložíme vám možnosti mimosoudního vyřešení sporu, neboť soudní řízení nebývá levným ani rychlým řešením
  • upozorníme vás v případě, kdy otálení s podáním žaloby může definitivně uzavřít cestu k vymožení práva (např. promlčení, prekluze)
  • vysvětlíme vám, co vás čeká v řízení před soudem
  • poskytneme vám oporu při jednání v soudní síni
  • věnujeme maximální úsilí k ochraně vašich práv
  • klademe důraz na sledování aktuální judikatury soudů v České republice a Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku