Právní služby v oblasti občanského práva
 a zastupování v občanských soudních řízeních.