obecné informace

Právo na přiměřenou délku řízení je zakotveno v článku 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, který kromě jiného stanoví:

„Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu."

Stát odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti vydat rozhodnutí v přiměřené lhůtě.

  • stát poskytuje odškodnění v částce 15.000,- Kč až 20.000,- Kč za každý jeden rok nepřiměřeně dlouhého řízení počínaje druhým rokem. Čím bylo soudní řízení delší, tím více peněz získáte.
  • Základní částka je korigována procentuálním snížením či zvýšením vzhledem ke složitosti řízení, chování účastníka, počtu stupňů soudní soustavy, které v řízení konaly, významu řízení pro účastníka, popř. vzhledem k dalším významným okolnostem konkrétního případu.
  • nárok na odškodnění lze uplatnit již v průběhu soudního řízení, nejpozději však do 6 měsíců od právní moci konečného rozhodnutí
  • nejprve je třeba podat žádost o odškodnění k Ministerstvu spravedlnosti ČR
  • pokud ministerstvo žádosti nevyhoví, poskytne příliš nízké odškodnění nebo žádost nestihne vyřídit ve lhůtě 6ti měsíců, je třeba podat žalobu k soudu
  • není rozhodné, zda jste nepřiměřeně dlouhý spor vyhráli či prohráli – nárok na odškodnění máte vždy
  • nárok na odškodnění mají fyzické i právnické osoby
  • dle našich zkušeností poskytuje stát odškodění za nepřiměřeně dlouhé soudní řízení trvající 5 a více roků