ceník

úvodní jednání

  • První informační schůzka je zdarma.
  • Vy nám vysvětlíte, v jaké záležitosti potřebujete právní pomoc, my navrhneme postup řešení a výši odměny.
  • Vy se pak rozhodnete, jestli věc svěříte do našich rukou.

právní služby

  • Odměna za právní služby vychází z hodinové sazby a činí:
  • 2.000,- Kč/hod. za právní služby 
  • 500,- Kč/hod. za související administrativu
  • Jednorázová právní konzultace je placena po skončení jednání. 
  • V ostatních případech je vyúčtování prováděno měsíčně.

zastupování ve věci odškodnění za délku soudního řízení

  • Zastupování ve věcech odškodnění za délku soudního řízení je hrazeno podílovou odměnou ze získaného odškodnění.
  • V ostatních případech nepřebíráme právní zastoupení na základě podílové odměny z vyhraného případu.