Ilona Šimlová

advokátka

Mgr. Ilona Šimlová, advokátka, působila jako právník na Ministerstvu spravedlnosti ČR, kde se specializovala na oblast náhrady škody způsobené při výkonu státní moci a zastupovala Ministerstvo spravedlnosti ČR v soudních řízeních. Od roku 2008 vykonává advokátní praxi. Specializuje se na oblast občanských práv a zastupování v soudních řízeních v občanskoprávních sporech.