Ilona Šimlová

advokátka

Mgr. Ilona Šimlová, advokátka, působila jako právník na Ministerstvu spravedlnosti ČR, kde se specializovala na oblast náhrady škody
způsobené při výkonu státní moci a zastupovala Ministerstvo spravedlnosti ČR v soudních řízeních. V roce 2008 složila advokátní zkoušku a ve stejném roce založila vlastní advokátní kancelář. V průběhu právní praxe se specializuje na oblast občanských práv a zastupování v soudních řízeních v občanskoprávních sporech.