občanské právo

  

Občanské právo je naše specializace. Známe detailně ustanovení občanského zákoníku a orientujeme se v prováděcích právních předpisech. Přesto víme, že znalost zákonů nestačí, a proto sledujeme judikaturu – rozhodovací praxi soudů, její závěry, výklady a stanoviska. Díky našim detailním znalostem občanského zákoníku a dlouholetým zkušenostem v oblasti občanského práva vám umíme pomoci například v těchto záležitostech:
  • smlouvy - kontrola a příprava různých typů smluv a dohod jako např. smlouva o dílo, kupní smlouva, darovací smlouva, nájemní smlouva,  dohoda o uznání dluhu a další
  • majetkové právo - právní vztahy týkající se majetku a jeho ochrany - vlastnictví, pronájem, dědictví
  • dluhy a závazky - řešení nesplacených půjček, nedodržení smluvních závazků atd.
  • náhrada škody - uplatnění nároku na odškodnění majetkové či nemajetkové újmy
  • rodinné právo - právní vztahy v rodině a manželství (např. uzavírání manželství, rozvod, výživné, vypořádání společného jmění)

nejčastěji řešené situace: