naše případy

Na odškodnění za průtahy soudů se specializujeme již 17 let, problematiku podrobně známe.

Pro naše klienty jsme získali odškodnění například v těchto případech:

 • odškodnění 409.500,- Kč za dědické řízení trvající 23 let a 9 měsíců
 • Jednalo se o právně složitou věc. V řízení se vyskytly závažné chyby dědického soudu a notáře. Klientka nemohla po dlouhou dobu disponovat se zděděným majetkem.
 • odškodnění 107.250,- Kč za majetkový spor trvající 12 let a 11 měsíců
 • V řízení bylo prováděno složité a rozsáhlé dokazování. Na délce řízení se podíleli zčásti i účastníci.
 • odškodnění 95.000,- Kč za řízení o zjištění popřené pohledávky trvající 8 let
 • V řízení byly opakovaně rušeny rozsudky soudu I. stupně jednak pro nerespektování právního názoru odvolacího soudu, jednak pro nepřezkoumatelnost a z důvodu potřeby doplnění dokazování. Řízení bylo složité z důvodu potřeby doplňování dokazování a nutnosti ustanovit znalce z oboru písmoznalectví. Soud byl po dobu jednoho roku zcela nečinný. Vzhledem k tomu, že předmětem řízení byla částka přesahující milion korun, měla věc pro účastníky zvýšený význam. Ministerstvo spravedlnosti nejprve poskytlo odškodnění ve výši 50.000,- Kč, soud dále přikázal zaplatit dalších 45.000,- Kč.
 • odškodnění 141.750,- Kč za řízení o zaplacení pohledávky trvající 14 let a 7 měsíců
 • Soud byl dva roky zcela nečinný. Vedlejší konkursní řízení trvalo 12 let a bylo shledáno jako nepřiměřeně dlouhé.
 • odškodnění 95.625,- Kč za řízení o vypořádání podílového spoluvlastnictví trvající 10 let
 • Soud byl v řízení více než jeden rok zcela nečinný.
 • odškodnění 190.400,- Kč za řízení o zaplacení ceny za provedené dílo trvající 15 let
 • V řízení se vyskytly opakované prodlevy a několikaměsíční období nečinnosti. Ve věci dvakrát rozhodoval Nejvyšší soud a dvakrát Ústavní soud. Věc byla složitá po skutkové stránce (prováděno rozsáhlé dokazování, řada listinných důkazů a místní šetření). Soud 1. stupně dvakrát nerespektoval právní názor nadřízeného soudu a věc musela být přidělena k vyřízení jinému soudci. Ministerstvo spravedlnosti poskytlo odškodnění 119.488,- Kč a na základě následného soudního rozsudku dalších 70.912,- Kč.
 • odškodnění 237.500,- Kč za řízení o zaplacení nákladů na udržování nemovitosti trvající 15 let
 • Řízení stiženo opakovanými několikaletými průtahy způsobenými soudem I. stupně. Odvolací soud upozornil na nepřiměřenou délku řízení a přikázal věc k rozhodnutí jinému soudci, a to z důvodu závažných procesních vad, kdy soud I. stupně nerespektoval závazný právní názor odvolacího soudu. V průběhu řízení zjištěno, že ve spise chybí podstatná část listů a proto musel být spis rekonstruován.
 • odškodnění 101.250,- Kč za řízení o určení neplatnosti převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu trvající 8 let a 6 měsíců
 • Častým obdobím nečinnosti soudu a průtahům při vypracovávání znaleckých posudků se klientka snažila zabránit četnými dopisy, kterými průběžně urgovala vyřízení věci.